en  fr  de
.

This is the testing site

 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  SV
 6.  > 
  Självutvärderingsverktyg

Färdplan för skolor för att stödja skolspråket


Inledning
Självutvärde-
ringsverktyg
Välfungerande
metoder
Samordnarens
paket
Nyckelbegrepp

Självutvärderingsverktyg

Självutvärderingsverktyget används i skolan för att identifiera och reflektera över hur skolspråket effektivt beaktas genom att identifiera styrkor och verktyg för framsteg.

Självutvärderingsverktyget erbjuder:: 

 • en webbundersökning med påståenden för fem olika intressegrupper för utbildningen. Påståendena är anpassade till de fem intressegrupperna, vilka är rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever och föräldrar. Observera att personal som inte undervisar också kan vara personer som arbetar utanför skolan, men ändå samarbetar med den. Påståendena omfattar nio tematiska områden, enligt vilka resultaten av undersökningen är organiserade;
 • en skräddarsydd utvärdering av undersökningen för att identifiera eventuella luckor mellan olika intressegruppers synpunkter och för att inleda en diskussion om situationen i skolan.
Till FÄRDPLANENS självutvärderingsverktyg