en  fr  de
.

This is the testing site

 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  SV
 6.  > 
  Nyckelbegrepp

Färdplan för skolor för att stödja skolspråket


Inledning
Självutvärde-
ringsverktyg
Välfungerande
metoder
Samordnarens
paket
Nyckelbegrepp

Nyckelbegrepp
Syftet med detta avsnitt är att ge allmänna och begripliga förklaringar till de viktigaste termerna och definitionerna som används i FÄRDPLANEN på engelska, franska och tyska. Definitionerna har fastställts i linje med Europarådets publikationer, tidigare ECML-projekt och akademisk forskning. De bör göra det möjligt för alla intressegrupper att bättre förstå räckvidden för FÄRDPLANEN.