en  fr  de
.

This is the testing site

 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  SV
 6.  > 
  Samordnarens paket

Färdplan för skolor för att stödja skolspråket


Inledning
Självutvärde-
ringsverktyg
Välfungerande
metoder
Samordnarens
paket
Nyckelbegrepp

Samordnarens paket
Samordnarens paket innehåller en hel uppsättning dokument för att stödja genomförandet av FÄRDPLANEN.

Ladda ner

 • Översikt över FÄRDPLANEN
  Hur man får en allmän förståelse för FÄRDPLANEN (presentation av verktygen, väsentliga definitioner, åtgärder som ska vidtas för att inrätta projekt osv.)
  Ladda ner
   
 • Hur man väljer en samordnare för FÄRDPLANEN
  Några faktorer att ta hänsyn till vid val av samordnare (team)
  Ladda ner
    
 • Samordnarens att-göra-lista
  Saker att göra för ett framgångsrikt genomförande av FÄRDPLANEN. 
  Ladda ner
    
 • Hur man engagerar viktiga parter
  Idéer för att introducera FÄRDPLANEN i skolsamhället
  Ladda ner
    
 • Centrala idéer om FÄRDPLANEN och fördelar för skolan
  Modell för PowerPoint-presentation för kampanj.
 • Ladda ner
    
 • Modellbrev för föräldrar
  Brev som kan anpassas till din kontext för att presentera FÄRDPLANEN för föräldrarna och säkerställa deras samarbete.
 • Ladda ner
    
 • Områden och ämnen
  Självutvärderingsverktygets struktur och innehåll: Översikt och förklaring av struktur och innehåll (områden och ämnen).
 • Ladda ner
    
 • Undersökningspåståenden
  Förteckning över undersökningspåståenden för: rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever and föräldrar.
  Påståenden riktade mot föräldrar översatta via Google
  Påståenden riktade mot elever översatta via Google
     
 • Exempel på en anpassad skolrapport
  Exempel på en anpassad rapport som utfärdas på webben när webbundersökningen har slutförts.
 • Ladda ner (not online yet)
    
 • Reklambroschyr
  En användarvänlig broschyr där du kan presentera FÄRDPLANEN för alla intressegrupper (rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever och föräldrar).
 • Ladda ner
    
 • Förstå ECML-projektet ”Färdplan för skolor för att stödja skolspråket”
  Teoribaserad beskrivning av FÄRDPLANEN och dess motiv.
 • Ladda ner

Videor och mallar

Följande filer kan användas vid presentation och spridning av FÄRDPLAN-projektet på skolnivå.

4 enkla steg att arbeta med FÄRDPLANEN


1) SKAPA EN UNDERSÖKNING

2) BJUD IN DELTAGARE

3) FÅ UNDERSÖKNINGS­RESULTAT

4) ARBETA MED UPPMUNTRANDE METODER
Gä till tools.ecml.at/roadmap för att registrera dig och skapa en ny undersökning för din skola.
Så snart du har skapat en undersökning kan du skicka länken till alla deltagare i din skola.
När undersökningen har avslutats kan du se resultaten i samordnarens område. Du kan också hämta en rapport i pdf-format.
I avsnittet "uppmuntrande metoder" hittar du flera dokument som din skola kan arbeta med.