en  fr  de
.

This is the testing site

 1. Home
 2.  > 
  Programme
 3.  > 
  Programme 2016-2019
 4.  > 
  Languages of schooling
 5.  > 
  FI

ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen


Johdanto
Itsearviointityökalu
LupaavaT
käytänNNöT
Koordinaattorin
tukimateriaali
Avainkäsitteet

Johdanto

 • Miten koulu voisi tukea jokaisen oppilaan oppimista?
 • Mikä auttaisi koulua tunnistamaan ja ehkäisemään oppilaiden kielellisiä haasteita?
 • Miten koulu hyötyy kielitietoisen toiminnan kehittämisestä?
ROADMAP-työkalu koostuu kolmesta osasta: 
Itsearviointityökalun avulla jokainen kouluyhteisön jäsen (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) voi kertoa näkemyksensä koulun nykytoiminnasta ja arvioida sen toimintaa erilaisten väittämien avulla. Kysely laatii vastauksista automaattisen raportin, joka helpottaa tiedottamista kouluyhteisössä ja tarjoaa pohjan yhteiselle keskustelulle.

Lupaavien käytäntöjen tietokanta sisältää nimensä mukaisesti eri maissa kehiteltyjä lupaavia käytäntöjä, joita koulut voivat hyödyntää tunnistettuaan kehittämiskohteensa.

Koordinaattorin tukimateriaali koostuu hanketta tukevista ohjeista, tiedotteista ja lomakkeista. Materiaali sisältää mm. ohjeistuksen hankkeen käynnistämiseen, kirjepohjan huoltajille lähetettävästä tiedotteesta sekä PowerPoint-esityspohjan, jota voidaan hyödyntää hankkeen esittelyssä kouluyhteisölle.

Esite

Lataa esite

Rebecca Dahm, coordinator of the ROADMAP

Tartu toimeen! Rehtorien ajatuksia Roadmap-hankkeesta

Fabrice SCIAU, principal du collège Lakanal à Foix (Midi-Pyrénées, France).

Video in French - when video is playing please click here for English subtitles:

Antti Ikonen, head of the Finnish Association of Principals

Clemens Pachlatko, headteacher of a secondary school in Zurich, Switzerland

Projektitiimi


Rebecca Dahm
Koordinaattori
Ranska 

Katri Kuukka
Suomi

Selin Öndül
Sveitsi 

Nermina Wikström
Ruotsi

Kehittämishanke

Tämä kehittämishanke toteutui osana Euroopan nykykielten keskuksen (European Centre for Modern Languages, ECML) vuosien 2016–2019 ohjelmakautta ”Kielet oppimisen ytimessä”.
Siirry hankesivulle